Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

NEREZOVÉ ROZVODY

Naši pracovníci svařují nerezové potrubí orbitálními automaty nebo ručně v ochranné atmosféře argonu (Ar). Máme vlastní vybavení a originální příslušenství. Naši vlastní svářeči mají platné certifikáty pro ruční svařování nerezového potrubí dle ČSN EN ISO 9606-1 a certifikáty operátora pro práci s orbitálními automaty.

Orbitální svařovací automat s uzavřenou nebo otevřenou hlavou

Netavná wolframová elektroda se ve svařovací hlavě automatu otáčí okolo spoje svařovaných dílů, které se elektrickým obloukem roztaví a v ochranné atmosféře argonu vně i uvnitř potrubí dojde bez přídavného materiálu ke spojení dílů.

Orbitální svařovací automat

Svařování je řízeno vhodně zvoleným programem automatu. Tyto programy v závislosti na průměru potrubí a jeho materiálovém složení přesně definují průtoky a tlaky argonu, velikost el. proudu, doby trvání jednotlivých fází svařování apod. Před zahájením svařování je připraven zkušební vzorek, na základě kterého se program upravuje až do chvíle, kdy zkušební svar odpovídá požadované kvalitě. Ke schválenému vzorku se vytiskne seznam nastavených parametrů konkrétního programu. Všechny zkušební a montážní svary se pak zapusují do svarového listu, kde každý svar má své pořadové číslo.

Svařovací hlava

K příslušenství svařovacího orbitálního automatu patří různé velikosti svařovacích hlav dle průměru potrubí, dále pak frézky na krácení, zarovnání a opracování konců trub, ohýbačky potrubí, výměnné čelisti, elektrody aj.

Orbitální automat s uzavřenou hlavou se nejčastěji používá pro rozvody speciálních plynů vysoké čistoty High Purity (HP) a Ultra High Purity (UHP),  látek chemicky agresivních a demivody (PW) a ultračisté vody (UPW). Pro tyto účely se používá potrubí elektrolyticky leštěné jednoduché nebo koaxiální s celou řadou tvarovek a armatur.

Orbitální automat s otevřenou hlavou se používá pro rozvody s nižšími požadavky na čistotu rozvodu.

Ruční svařování metodou TIG

používají se ruční svařovací aparáty s ochrannou atmosférou argon, kdy plyn fouká jak na samotný svár, tak i dovnitř potrubí pro správné formování sváru. Většinou se používá přídavný materiál.

Ruční svařování je vhodné pro trubní rozvody technických plynů a jiných médií nenáročných na vysokou čistotu.