Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Reference

Rozvody páry ve VUAB Pharma a.s.

Rozvody technické páry a kondenzátu pro technologická zařízení a výrobu čisté páry v závodě VUAB Pharma a.s., v Roztokách u Prahy.

Regulační uzly Vilnius

Regulační uzly na rozvodech teplé vody pro VZT jednotky, včetně izolací.

Nerezový rozvod stlačeného vzduchu

Páteřní rozvody stlačeného vzduchu v nové výrobní hale společnosti PWO Czech Republic a.s., ve Valašském Meziříčí.

Trubní rozvody ceitec Brno

Pro nové výzkumné centrum CEITEC Brně jsme realizovali veškeré trubní rozvody médií pro laboratoře a čisté prostory.

Centrální rozvod separátoru

V závodě Baur Formschaumtechnik s.r.o ve Valašském Meziříčí jsme pro lisovnu výplňových dílů z PUR pěny realizovali centrální rozvod separátoru na bázi benzínu.

Rozvod granulátu pro lisování plastů

Montáž rozvodů pro dopravu granulátu v lisovně plastů v Bruntále. Rozvod je ze stanice dopravován k lisům na plastové výrobky.

Technické zázemí pro pilotní laboratoř

Realizace rozvodů chladu a technického zázemí čistých prostor v rámci modernizace pilotních laboratoří ve společnosti Synthon s.r.o., Blansko.

Úprava technologie pro rozpouštědla a odpady

Úprava technologických rozvodů rozpoštědel a chemické kanalizace ve společnosti Synthon s.r.o., Blansko.