Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Reference

Rekonstrukce chladící stanice FNOL

V rámci rekonstrukce centrální chladící stanice ve Fakultní nemocnici Olomouc jsme realizovali strojovnu chlazení.

Nový zdroj chladu Meopta - optika

Vybudování nového zdroje chladu v přerovské Meoptě z ocelového černého potrubí.

Strojovna a rozvody chlazení SaarGummi

V SaarGummi na Slovensku jsme zhotovili strojovnu a rozvody chlazení z nerezové oceli.

Rozvody chlazení General Plastic a.s.

V závodě General Plastic a.s., který se zabývá zpracováním a výrobou plastů, jsme realizovali rozvody chlazení.

Rozvody páry ve VUAB Pharma a.s.

Rozvody technické páry a kondenzátu pro technologická zařízení a výrobu čisté páry v závodě VUAB Pharma a.s., v Roztokách u Prahy.

Regulační uzly Vilnius

Regulační uzly na rozvodech teplé vody pro VZT jednotky, včetně izolací.

Nerezový rozvod stlačeného vzduchu

Páteřní rozvody stlačeného vzduchu v nové výrobní hale společnosti PWO Czech Republic a.s., ve Valašském Meziříčí.

Trubní rozvody ceitec Brno

Pro nové výzkumné centrum CEITEC Brně jsme realizovali veškeré trubní rozvody médií pro laboratoře a čisté prostory.