Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Reference

Centrální rozvod separátoru

V závodě Baur Formschaumtechnik s.r.o ve Valašském Meziříčí jsme pro lisovnu výplňových dílů z PUR pěny realizovali centrální rozvod separátoru na bázi benzínu.

Rozvod granulátu pro lisování plastů

Montáž rozvodů pro dopravu granulátu v lisovně plastů v Bruntále. Rozvod je ze stanice dopravován k lisům na plastové výrobky.

Technické zázemí pro pilotní laboratoř

Realizace rozvodů chladu a technického zázemí čistých prostor v rámci modernizace pilotních laboratoří ve společnosti Synthon s.r.o., Blansko.

Úprava technologie pro rozpouštědla a odpady

Úprava technologických rozvodů rozpoštědel a chemické kanalizace ve společnosti Synthon s.r.o., Blansko.

Montáže rozvodů STU Bratislava

Montáže nerezových a plastových rozvodů pro Ústav elektroniky a fotoniky, na Fakultě elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě.

Strojovna a rozvody chlazení Vilnius

V rámci vestavby čistých prostor v Národním centru fyzikálních věd a technologií ve Vilniusu, v Litvě, jsme realizovali kompletní strojovnu a rozvody pro chlazení VZT.

Procesní a ventilační rozvody v Dubai (UAE)

Svařování plastových rozvodů procesních vod a ventilace v Dubai (UAE).

Rozvod H2 v areálu Energoaqua a.s.

V rámci dlouhodobé spolupráce se společností Energoaqua a.s. jsme ralizovali vysokotlaký rozvod vodíku. Jednalo se o připojení nového zásobníku na stávající systém.