Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Reference

Montáže rozvodů STU Bratislava

Montáže nerezových a plastových rozvodů pro Ústav elektroniky a fotoniky, na Fakultě elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě.

Strojovna a rozvody chlazení Vilnius

V rámci vestavby čistých prostor v Národním centru fyzikálních věd a technologií ve Vilniusu, v Litvě, jsme realizovali kompletní strojovnu a rozvody pro chlazení VZT.

Procesní a ventilační rozvody v Dubai (UAE)

Svařování plastových rozvodů procesních vod a ventilace v Dubai (UAE).

Rozvod H2 v areálu Energoaqua a.s.

V rámci dlouhodobé spolupráce se společností Energoaqua a.s. jsme ralizovali vysokotlaký rozvod vodíku. Jednalo se o připojení nového zásobníku na stávající systém.

Čisté prostory pro pracoviště fotolitografie

Čisté prostory pro pracoviště fotolitografie v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze. Zde jsme pod záštitou EP Rožnov a.s. realizovali rozvody technických a speciálních plynů, rozvody demivody a vakua.

Pulsar Moskva

Kompletní rozvody technických a speciálních plynů pro gaskabinety SVCS v Moskvě.

OFFICE BUILDING Ostrava

Kompletní technologie topení a chlazení pro VZT v novostavbě kancelářského objektu v Ostravě. Realizace ocelových rozvodů včetně strojoven a zdrojových stanic.

Výměna zdroje demivody

Výměna zdroje demivody ve výrobním závodu NOVENTIS s.r.o., ve Zlíně.