Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Technické zázemí pro pilotní laboratoř

Realizace rozvodů chladu a technického zázemí čistých prostor v rámci modernizace pilotních laboratoří ve společnosti Synthon s.r.o., Blansko.

Kromě chemické kanalizace a nerezových rozvodů jsme na této zakázce svařovali plastové rozvody vakua z vodivého polypropylenu PPs-el. Tento materiál je díky svým samozhášivým vlastnostem a elektrické vodivosti vhodný pro přepravu snadno zápalných médií, a také pro rozvody v prostředí s nebezpečím výbuchu.