Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Strojovna a rozvody chlazení Vilnius

V rámci vestavby čistých prostor v Národním centru fyzikálních věd a technologií ve Vilniusu, v Litvě, jsme realizovali kompletní strojovnu a rozvody pro chlazení VZT. Rozvody v technickém patře byly provedeny z plastového potrubí PP a PE v dimenzích d20-d110; stoupací potrubí na střechu bylo s převýšením 20m, a bylo provedeno z ocelového potrubí dn125. Veškeré rozvody a strojný vybavení byly izolovány kaučukovou izolací.